ری، شهر امامزادگان


بقعه متبرکه امامزاده عباس(ع)


بقعه متبرکه امامزادگان سيد ابراهيم و سيد اسماعيل (ع)


امامزاده سید محمد نوربخش (ع)


امامزاده زید ابن علی (ع)


امامزاده طاهر(ع)


امامزاده ابراهیم (ع)


امام زادگان کابل حسین (ع)


امامزاده عبدالله و زید بن عباس بن علی (ع)


سیدولی بن محمد التقی الجواد (ع)


ابوالقاسم عزالدین یحیی (ع) مشهور به امامزاده یحیی


قاسم بن حسن بن زید بن حسن مجتبی علیه السلام


بقعه متبرکه امامزادگان جعفر و حمیده خاتون (ع)


امامزاده سیدناصرالدین بن علی بن احمد (ع)


هفت دختران (دختران امام موسی ابن جعفر)


امامزاده علی اکبر (ع) - چیذر


بقعه سه دختران (ع)


امامزاده سیدرضا از نوادگان امام حسن مجتبی (ع)


امامزاده سیداسماعیل (ع)


امامزاده سید محمد والی(ع)


بقعه متبرکه امامزاده هادی (ع)


امامزاده حسن(ع)


امامزاده سید اسحاق (ع)


امامزاده اسماعیل ابن موسی ابن جعفر (ع)


امامزاده معصوم بن عبدالله(ع)


امامزاده پنج تن(ع)


امامزاده زید - بازار


امامزاده صالح (ع) - تجریش


امامزاده مطیب(ع)


بقعه بی‌بی زبیده شهر ری


امامزاده عزیز (ع) - اوین


امامزاده شعیب (ع)


بقعه متبرکه امامزاده عین‌علی و زین‌علی (ع)


بقعه متبرکه امامزاده بی بی رقيه (س)


امامزاده اسماعیل زرگنده (ع)


امامزاده علی ابن جعفر (ع)


امامزادگان عقیل, علاءالدین, محمود (ع)


امامزاده اهل ابن علی (ع)


امام زاده سید محمد رضا (ع)


امامراده صالح (ع) - فرحزاد


بقعه متبرکه امامزاده عبدالله (ع)


بقعه متبرکه امامزاده ابوالحسن علی(ع)


امامزاده سید محمد از نوادگان حضرت امام موسی کاظم علیه‌السلام


امامزاده ابو طالب (ع)